PH Minus - 1,5 kg

(8 hodnocení)

k zníženiu pH hodnoty v bazénovej vode

Kód: 911220150
Výrobca: Chemoform
Skladom 26 ks
6,26 €
5,22 € bez DPH

Vybraná varianta: 1,5 kg
ks


Snižuje hodnotu pH v bazénové vodě. Díky pevnému složení má dlouhodobou účinnost, neobsahuje chloridy, rychle rozpustný.

Pro pokles hodnoty pH o 0,1 je nutné dodat cca 100g na 10 m3 vody. Granulát nejprve rozpustíme ve vhodné nádobě s vodou a rovnoměrně jej rozléváme podél stěn bazénu. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Přípravek slouží ke snížení pH hodnoty bazénové vody z alkalické na ideální rozsah 7,0 - 7,4. Pevná látka - kyselinový přípravek, neobsahuje chloridy, rychle rozpustný, čistí vápenné usazeniny.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Čtěte prosím zde Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Čtěte prosím zde Etiketa

 

Dávkování: 100 g regulátoru pH mínus sníží při 10 m3 bazénové vody hodnotu o 0,1. Tvrdá voda vyžaduje vyšší a měkká nižší dávkování. Granulát se nechá rozpustit ve vhodné nádobě s vodou (kbelík)  a pak se rovnoměrně rozlévá podél stěn bazénu. Za několik hodin se znovu zkontroluje hodnota pH.

Návod k použití:
Správná hodnota: 7,0 - 7,4. Měří se testovacími přístroji z našeho programu. Pro pokles hodnoty pH o 0,1 je nutné dodat cca 100 g na 10 m³ vody. Granulát nejprve rozpustíme ve vhodné
nádobě s vodou a rovnoměrně jej rozléváme podél stěn bazénu. Za několik hodin zkontrolujeme hodnotu pH. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékař.

z 13.07.2022
Standardni cena

z 29.06.2022

Nemám.

Stačí vložit do skymeru a vše tabletky udělají za Vás.Používám již 8 let a spokojenost z výrobkem.Doporučuji Petr.
Nic

z 11.07.2021

Splňuje co má.


z 28.06.2021
odzkoušený systém

z 21.07.2020

z 24.04.2020
funguje

z 30.06.2019
funkční přípravek

z 24.02.2019

Výhoda.

Tento formulár neslúži na objednanie tovaru!
Otázka na tovar: PH Minus - 1,5 kg