Prejasnenie vody

Najdené 12 produkty

Nečistoty a prach sa do vody dostávajú prostredníctvom vetra alebo spolu s plavcami. Malé nečistoty (koloidné častice) spôsobujú zakalenie vody. Prečistenie vody možno dosiahnuť použitím flokulačných prostriedkov, ktoré dokážu viazať prachové nečistoty do zhlukov, ktoré sú už zachytené pieskovým filtrom alebo sa usadzujú na dne bazéna. Usadeniny sa vysávajú z dna bazéna pomocou vysávača. Týmto spôsobom možno výrazne znížiť spotrebu dezinfekčných prostriedkov a udržať dokonale čistú vodu.