Filtrácia

Piesková filtrácia sa môže použiť pre slanú vodu

Pieskové filtre fungujú na prírodnom princípe filtrácie vody. Voda preniká do usadenej vrstvy piesku, ktorá zachytáva malé nečistoty. Takto sa piesok prirodzene upcháva a je potrebné ho premyť, na čo slúži šesťcestný ventil. Otočením ventilu do polohy pre pranie piesku sa zmení smer prúdenia vody, a tým sa usadené nečistoty spláchnu do odtoku. Tento proces sa môže opakovať počas celej životnosti piesku, ktorá je v porovnaní s inými filtračnými metódami veľmi vysoká.