PVC - C

Najdené 8 produkty

PVC-C má výbornú chemickú odolnosť, ktorá sa vyznačuje dlhou prevádzkovou životnosťou v agresívnom či korozívnom prostredím s vysokým faktorom bezpečnosti. Oproti výraznejšie lacnejšiemu PVC-U ponúka teplotná odolnosť až do 80 ° C. Typické pre potrubné systémy z PVC je rýchle, jednoduché a bezpečné spájanie lepením s minimálnymi nárokmi na náradie a vybavenie.

Oblasť použitia:

  • úpravne a rozvody vody
  • chemický priemysel
  • elektrotechnický priemysel

Hlavné výhody:

  • veľmi dobré mechanické vlastnosti aj pri zvýšených teplotách
  • vynikajúca chemická odolnosť
  • jednoduché spájanie lepením
  • vysoká ohňovzdornosť - PVC-C prestane horieť, akonáhle je odstránený zdroj, ktorý horenie vyvolal