Súhlas so spracováním osobných údajov pre marketingové účely

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V nasledujúcom dokumente vás informujeme, aké osobné údaje spracovávame, prečo ich spracovávame, na ako dlho a aké sú vaše práva.


Kto je správca?
Správca osobných údajov na webe macekasyn.sk a eshop.macekasyn.sk  je spoločnosť MACEK a SYN, s.r.o., so sídlom Ratíškovice 696 02, U pošty 290, IČO: 25586262, DIČ: C 36016 (ďalej len Správca).


Ako nás môžete kontaktovať?
V prípade otázky použite prosím e-mail: gdpr@macekasyn.cz


Kedy spracovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame v prípade odoslania kontaktného formulára alebo dopytu, registrácie, objednávky na e-shope, odoslania formulára cez Facebook a prihlásenia k newsletteru v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).


V prípade odoslania kontaktného formulára spracovávame tieto osobné údaje:

 • E-mailovú adresu
 • Meno
 • Telefón
 • Text správy
Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovaní o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami vznesenú otázku. Takéto spracovanie umožňuje článok 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto osobné údaje budú Správcom spracovávané po dobu rokovania o uzavretí zmluvy, najdlhšie 5 rokov od Vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.


V prípade odoslania dopytového formulára spracovávame tieto osobné údaje:
 • Meno a priezvisko
 • Telefón
 • Ulica, mesto, adresu stavby, PSČ
 • E-mail
 • Text správy
Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovaní o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami vznesenú otázku. Takéto spracovanie umožňuje článok 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto osobné údaje budú Správcom spracovávané po dobu rokovania o uzavretí zmluvy, najdlhšie 5 rokov od Vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.


V prípade registrácie spracovávame tieto osobné údaje:
 • E-mail
 • Telefón
 • Meno a priezvisko
 • Ulica, číslo popisné, mesto PSČ, krajina
Tieto osobné údaje spracovávame za účelom vytvorenia zákazníckeho účtu a na základe Vášho súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje článok 6. ods. 1 písm. a) Nariadenie.


V prípade objednávky spracovávame tieto osobné údaje:
 • E-mail
 • Telefón
 • Meno a priezvisko
 • Ulica, číslo popisné, mesto, PSČ, krajina
Tieto osobné údaje spracovávame za účelom odoslania objednávky a ukladáme ich do nášho e-shopu a účtovného softvéru. Takéto spracovanie umožňuje článok 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto údaje budeme spracovávať po dobu, ktorú nám ustanovuje zákon.

E-mailovú adresu používame na zasielanie obchodných oznámení. Zo zasielania obchodných oznámení sa možno kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz v päte e-mailu. Vychádzame z predpokladu, že vás ďalšia ponuka podobného tovaru a služieb môže zaujímať. Takéto spracovanie vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktoré umožňuje článok 6. ods. 1 písm. f) Nariadenie.


V prípade odoslania formulára cez Facebook spracovávame tieto osobné údaje:
 • Meno a priezvisko
 • E-mail
 • Telefón
Tieto osobné údaje spracovávame za účelom odoslania objednávky. Takéto spracovanie umožňuje článok 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto údaje budeme spracovávať po dobu, ktorú nám ustanovuje zákon.

E-mailovú adresu používame na zasielanie obchodných oznámení. Zo zasielania obchodných oznámení sa možno kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz v päte e-mailu. Vychádzame z predpokladu, že vás ďalšia ponuka podobného tovaru a služieb môže zaujímať. Takéto spracovanie vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktoré umožňuje článok 6. ods. 1 písm. f) Nariadenie.


V prípade prihlásenia na odber newslettera spracovávame osobný údaj:
 • E-mailová adresa
Tento osobný údaj spracovávame za účelom odosielania obchodných oznámení na základe vášho súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje článok 6. ods. 1 písm. a) Nariadenie. Zadané osobné údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov.


Kto ďalší môže mať prístup k vašim osobným údajom?
Správca spolupracuje s ďalšími subjektmi (spracovatelia), ktorí môžu mať prístup k Vašim osobným údajom.

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať aj títo spracovatelia:
 • E-mailingový nástroj
 • Dopravca
 • Administrátor webu
 • Účtovník
 • Marketingová agentúra
 • Marketingové nástroje

Aké sú vaše práva?
Vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadné žiadať kópiu týchto osobných údajov,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy spoločných správcov neprevažujú nad vašou ochranou súkromia,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne na súd.

Platnosť od 28. mája 2018