Rozvádzače

Najdené 8 produkty

Rozvádzače sú automatické elektrické zariadenia, ktoré dokážu pri správnom nastavení zabezpečiť celkovú prevádzku bazéna. Základným prvkom je prúdový chránič a relé, ktoré zabezpečujú spínanie napr. filtrácie bazéna, úpravy vody alebo elektrického či tepelného ohrevu. Prostredníctvom rozvádzača môžeme poistiť všetky ostatné elektrické časti bazéna, ako je úprava vody, odvlhčovače, elektrické navíjacie zariadenia, osvetlenie a ďalšie. Ďalšou z mnohých možností, ako rozšíriť pohodlie pri relaxácii v bazéne, je spínanie príťažlivosti vody priamo z bazéna pomocou pneumatického elektrického vysielača alebo systému s diaľkovým ovládaním.

Elektrické automatické ovládanie bazénovej technológie sa delí na štyri základné modifikácie, a to:

  • Automatické ovládanie filtrácie
  • Automatická filtrácia a elektrický ohrev do 12 kW
  • Automatizácia pre filtráciu a elektrické vykurovanie nad 12 kW
  • Automatizácia filtrácie a ohrevu výmenníka tepla

Každá z týchto automatík môže byť doplnená o množstvo ďalších elektrických prvkov.